Цветная линия ДокторЛаб

Топирамат (Топамакс, Топсавер, Топалепсин, Топиромакс, Эпимакс) в крови

Код
Наименование медицинской услуги
Ед. изм.
Цена в руб.
52808
Топирамат (Топамакс, Топсавер, Топалепсин, Топиромакс, Эпимакс) в крови
1 исслед.
2900